Plavání pro kojence, batolata a rodiče s dětmi, plavání pro pokročilé, Aquaerobic, Těhobic (cvičení pro těhotné), Cvičení na gymbalónech, Angličtina (od 2 - 16 let), Plavání pro mateřské školy, Zájezdy s malými dětmi, Dětský bar a párty, Prodej plaveckých potřeb a výrobků HIPP.


         
město MOST
kandidát na
Evropské město sportu 2015


ORGANIZUJEME ZÁJEZDY

Příměstský tábor
s plaváním a angličtinou
MontimerNATÁČENÍ POD VODOU

Každý měsíc natáčíme pod vodou, které si můžete domluvit "u stolečku"

Šajner MostPREZENTACE - LETÁČKY

Format Adobe Acrobat preview Aquachobotničky s.r.o.
Format Adobe Acrobat preview Aquaerobic senioři
Format Adobe Acrobat preview Aquaerobic dospělí
Format Adobe Acrobat preview Naše menu 
ANGLIČTINA MORTIMER    Angličtina je jazyk, kterým se domluvíte téměř všude na světě. Je podstatnou součástí našich životů. Je potřebná pro budoucí profesní život Vašich dětí, stejně tak její dobrá znalost rozvine Vaše dítě jako osobnost. A o to jde především! Vaše dítě bude naší metodikou a výbornými výukovými materiály a vzdělanými lektory podporováno v procesu učení se. Žádné dítě se u nás nebude cítit špatně, bude vždy soustavně podporováno a povzbuzováno.
    Mortimer English Club je originální koncept navazující výuky anglického jazyka od nejmenších dětí. Mnohaletá tradice, ověřená metoda, vlastní výukové materiály, kvalitní a pravidelně školení lektoři a desítky tisíc spokojených studentů po celém světě jsou zárukou kvalitního vzdělání.


Kurzy pro děti od 3 let
- Děti se v tomto věku velmi aktivně zapojují do života okolo sebe – proč ne i v angličtině?
- Náš malý rytíř Morty jim bude spolehlivým průvodcem. Povzbudí děti na cestě za poznáváním nového jazyka. A ty přitom zažijí hodně zábavy. Zapojí do výuky všechny smysly, naučí se písničky, říkánky, aktivně používat hodně nových slovíček a jednoduché věty. Samozřejmě, že mluvíme my i rytíř Mortimer gramaticky správně - děti si tedy naprosto přirozeně osvojí i základní gramatická pravidla.

Kurzy pro děti od 4 až 10 let
- English for Children - to jsou kurzy, které naučí děti anglicky bez námahy a nudného memorování slovíček. Jsou to kurzy, které byly poskládány přesně pro děti od čtyř do deseti let.
- Učení se angličtině se stává snadným, rytíř Morty děti provádí angličtinou stále hlouběji. Slovní zásoba se pozvolna rozšiřuje a každé dítě dostává v průběhu lekce opakovaně šanci mluvit. S každou novou úrovní kurzu se aktivní slovní zásoba rozšíří o zhruba 500 slov. Čtení a psaní nás začíná zajímat až v úrovni 3, my hlavně rozumíme a mluvíme. Jakmile jsme si jisti, začínáme se čtením a psaním.Jde to totiž o mnohem snadněji.

Kurzy pro žáky od 8 do 11 let
- Pro studenty, kteří již získali základní znalosti anglického jazyka - ať už na základní škole, nebo s Mortimerem - je ideální kurz English for Cool Kids (EFCK). Zaměřujeme se především na přípravu vašeho dítěte na přechod na střední školu. Fantastické příběhy, hry a spousta cvičení na čtení a psaní promění výuku angličtiny v pozitivní zážitek. Základní gramatiku se učíme efektivně pomocí her a spousty cvičení. Vaše dítě získá jistotu při používání anglického jazyka, mluvení v angličtině se pro něj stane tou nejpřirozenější věcí na světě.
- Nejlepší možná příprava na střední školu
- Kurzy v malých skupinkách přizpůsobené potřebám dítěte
- Živá a zábavná výuka s mnoha podněty
- Fantastické výukové materiály se spoustou cvičení na čtení, psaní a gramatiku
- Schopnost mluvit, číst a rozumět anglicky
- Příprava na střední školu: přípravné kurzy pro žáky základních škol

Kurzy pro žáky od 12 do 16 let
- Kurzy pro dětské pokročilé studenty, nebo ty, kteří mají školní angličtinu
- Fit for English, to je učení pro život. Lépe porozumíme světu, ve kterém žijete, když hovoříte a rozumíte dobře anglicky. Zkušení lektoři Mortimer kurzů vás provedou nepopulární anglickou gramatikou tak, že ji snad budete mít i rádi. Bez stresu a se spoustou praktických cvičení.
- Výukový koncept je sestaven tak, aby doplňoval a rozšiřoval výuku anglického jazyka na základní škole. Veškerá gramatika, která je v osnovách základní školy je v tomto kurzu zahrnuta a široce probírána. Vše nové je pak upevněno skrze mnohá cvičení, hry, příběhy a další aktivity.Těšíme se na Vás
V případě zájmu volejte na Tel.:
+ 420 606 523 895 nebo 602 101 007

e-mail: techlovska@seznam.cz


 

       

aktualizace 2023 © ACCEPTED
accepted@email.cz